Bijna 4 % van ons ledental (3,89% om precies te zijn) heeft de ALV van 5 juli jl. bezocht: een snelle vergadering, waarin Alain Dufornee benoemd werd als bestuurslid, de kampioenen werden gehuldigd, de financiële verslaggeving 2021 werd goedgekeurd, het contributievoorstel 2023 werd omarmd, het actiefilmpje van de NGF “Kies je tee” werd vertoond, het programma van de jubileumweek (11 t/m 17 september) gelanceerd werd, een aantal bespreekpunten voor het periodiek overleg met het MT van de Kroonprins werd benoemd:

  • De overmaat aan uitwerpselen
  • Compensatie speelrecht bij langdurige blessures/ziekte
  • Het ontbreken van bliksemafleiding op de schuilhut
  • Hoeveelheid fijn zand in de bunkers
  • Wellicht een extra toilet in de baan.

Plannen werden geopperd voor een bijdrage door de leden aan herstel pitch-marks en onderhoud bunkers, netjes in de juiste richting terugplaatsen van de harken, de openings- en sluitingstijden van het clubhuis, kortom het hele verenigingsleven kwam aan bod.

En …………. bitterballen na.

Najaarsvergadering 22 november 2022.

Joop Vermeulen.