Tijdens de ALV rondvraag kwam de vraag “Ivm COVID mag de vlag niet worden opgenomen.
Waarom wel de hark?”.
In het “Protocol Verantwoord Sporten” stond onder meer …

DE HOLE: De holecups worden boven de grond geheven zodat de bal niet uitgehold
kan worden en deze niet uit de hole opgepakt hoeft te worden. Raak de vlaggenmast
niet aan.
BUNKERS: Alle bunkerharken worden verwijderd. Bunkers worden uitsluitend door
greenkeepers geharkt, bij ligging in een voetstap mag de bal worden verplaatst naar
een vergelijkbare plek in de bunker die wel goed geharkt is.

Hiervoor biedt de NGF de mogelijkheid een local rule in te voeren met de optie om een bal te
plaatsen in de bunker als er géén hark aanwezig is…

Tijdelijke plaatselijke regel voor plaatsen in bunkers tijdens de Covid-19 pandemie
Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen
op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm
van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

Men ging ervan uit dat de bunkers regelmatig geharkt zou worden door de greenkeepers.
Jammer genoeg, bij veel banen inclusief De Kroonprins, waren de greenkeepers veel te druk
om de bunkers zelfs dagelijks te harken. Daarom hebben veel banen besloten de harken
weer terug te plaatsen met de bedoeling dat spelers, met gebruik van een handdoek of iets
dergelijks, de bunkers zelf zouden gladharken.
Natuurlijk waren er toch spelers die de harken niet wilden aanraken.

Vanuit de ReHaCo is er aan de NGF gevraagd of wij zowel de harken als de local rule mogen gebruiken en het antwoord was, zoals je hieronder kunt lezen jammer genoeg “nee”.

Reactie NGF op onze vraag:

Dank voor je mail. We hebben de plaatselijke regel bewust ingesteld voor het geval er
geen harken bij de bunkers liggen en spelers daardoor in voetstappen of met de club
of voeten niet goed herstelde bunkers mogen plaatsen.
Het handhaven van de plaatselijke regel als er harken bij de bunker liggen zou de
speler onterechte voordelen kunnen geven.
We kunnen er geen rekening mee houden dat spelers bunkers niet aanharken. Hier rust een taak op
medespelers om de betreffende spelers hierop aan te spreken of als club de spelers er nog eens uitdrukkelijk
op te wijzen dat zij zelf ook niet graag willen dat hun bal in een niet aangeharkt deel van de bunker komt te
liggen en zij daarom worden aangespoord om bunkers te harken. Stukje opvoeding van leden.

Dit betekent dat:
A) de vlag mag nog steeds niet aangeraakt mag worden, en
B) spelers worden wél geacht de bunkers te harken. (zorg dat je ontsmettingsdoekje of vloeistof bij je hebt om je handen na het harken schoon te maken)