Kortgeleden bleek er hier en daar een verschil van mening te bestaan over een situatie die kan ontstaan op hole 18, en die ik als volgt verwoord heb in een vraag aan de redactie van GOLF.NL:

“Je slaat af vanaf de tee-box: de bal zwaait af naar de zijkant en ligt mogelijk “out of bounds”. Je slaat een provisionele bal die midden op de fairway landt, maar beduidend minder ver dan waar mogelijk je eerste bal ligt. Je gaat zoeken en vindt je eerste bal, die inderdaad “out of bounds” ligt. Heb je nu nog de keuze “eerste bal spelen ten koste van 2 strafslagen of verder met de provisionele ten koste van 1 strafslag” of moet je verder met de provisionele bal?”

Ik ontving dit antwoord:

“Normaal gesproken als je OOB ligt, moet je inderdaad verder spelen met je provisionele bal met 1 strafslag. Het kan ook zijn dat de baan mogelijk een plaatselijke regel heeft dat je voor een bal die verloren of OOB ligt met 2 strafslagen verder mag spelen vanaf de plaats en volgens de procedure die in deze plaatselijke regel is omschreven. Als een dergelijke plaatselijke regel zou gelden, dan vervalt de mogelijkheid om met 2 strafslagen verder te spelen, zodra je een provisionele bal in het spel hebt gebracht”.

Onder onze “Local Rules” staat het volgende:

Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte palen.
a. De openbare wegen met aansluitende waterdoorgangen
b. Direct achter hole 3 & 10, 16 en de gehele par 3 baan.

Bal verloren of buiten de baan (Niet tijdens de NGF competitie):
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal buiten de baan is, dan mag de speler als alternatief voor de ontwijkoptie slag en afstand (regel 18) de volgende plaatselijke regel toepassen: met twee strafslagende bal droppen in een dropzone bepaald door het referentiepunt van de bal en referentiepunt op de fairway plus twee stoklengtes: Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Conclusie lijkt mij duidelijk:

Zodra je een provisionele bal hebt gespeeld, en constateert dat je eerste bal “out of bounds” ligt, heb je geen keuze meer en moet je verder spelen met de provisionele bal ten koste van een strafslag. Ik hoor graag van de experts als ik dit verkeerd zie.

Tenslotte: wat opvalt is dat onder “b.” bij de Local Rule-beschrijving staat: “de gehele par 3 baan”. Worden hier de plekken bedoeld waar de par 3 baan grenst aan delen van de 18 holes baan, zoals aan de achterkant van de green van hole 17 en langs de rechterkant van het eerste deel van hole 18? Zo ja, misschien goed om daar de tekst aan te passen.