GC De Lingewaelsche en de bij haar aangesloten partners, hierna te noemen “Lingewaelsche”, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Lingewaelsche aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden en snel veranderende informatie. In geen geval kunnen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Lingewaelsche behoudt zich het recht voor de informatie op haar website te wijzigen of te verwijderen.
Lingewaelsche zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen.

Een storing met betrekking tot de website www.lingewaelsche.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Lingewaelsche aan enige wederpartijen. Lingewaelsche is niet aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen of enige schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via Internet.

Lingewaelsche kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u ze bekijkt. Lingewaelsche aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Lingewaelsche sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik maken van deze website.