Rik Brandenburg
Lid van Verdienste

Job Pijpers
Erelid

Adelheid Ponsioen
Erelid

Gijs Dop
Lid van Verdienste

Paul Poppenk
Lid van Verdienste

Henk Hoppenbrouwers
Erelid

Jacques van der Velden
Erelid