Rik Brandenburg
Lid van Verdienste

Job Pijpers
Erelid

Adelheid Ponsioen
Erelid

Gijs Dop
Lid van Verdienste

Paul Poppenk
Lid van Verdienste

Henk Hoppenbrouwers
Erelid

Jacques van der Velden
Erelid († 26-08-2021)

Joop Vermeulen
Erelid