Inleiding.

 

Vanaf 1 maart 2021 wordt het nieuwe World Handicap System (WHS) van kracht voor alle spelers die aangesloten zijn bij de NGF. De bedoeling was om dit per 1 januari 2021 te doen maar de NGF heeft deze streefdatum helaas niet gehaald. Per 16 december 2020 start er een overgangsperiode waarvan je het volgende gaat merken:

  • Tussen 16 december 2020 en 4 januari kun je wel Q-scorecards inleveren maar worden ze niet verwerkt en je handicap wordt dus niet aangepast. Na 4 januari worden de kaarten alsnog chronologisch verwerkt.
  • Vanaf 4 januari zal je op je digitale NGF pas (in de Golf.nl app) zowel je EGA hcp als je nieuwe WHS hcp zien. Tot 1 maart blijven de Q-Scorecards nog voor beide systemen verwerkt worden. (club) wedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van EGA hcp. (NB: voor NGF wedstrijden en buitenlandse Q-Scorecards gelden per 4 januari andere regels)
  • Vanaf 1 maart 2021 spelen we allemaal op basis van een WHS hcp. Er zullen dan ook nieuwe tabellen komen voor het omrekenen van je hcp naar een playing hcp (dan course hcp geheten) komen

Het nieuwe WHS gaat een achttal andere handicapsystemen, waarmee tot voor kort over de hele wereld gewerkt werd, vervangen en zo uniformiteit bij het bepalen van een handicap bewerkstelligen. Omdat steeds meer spelers de hele wereld overgaan om hun favoriete sport te beoefenen was dit een veelvuldig geuite wens van golffederaties van vele landen. Het EGA handicap systeem is, door zijn opzet een cijfermatige afspiegeling van de potentiele speelsterkte van een speler op een mooie dag waarop alles meezit. Het WHS is meer een afspiegeling van wat de speler gemiddeld aan resultaat behaalt. Dit betekent dat vooral spelers met een (middel) hoge hcp, die een grotere spreiding in hun resultaten hebben, veelal (in eerste instantie) een hogere hcp zullen gaan krijgen.

Wat verandert er voor jou als speler?

Voor jou als speler verandert er eigenlijk maar weinig aan wat je moet doen om een Q-score in te leveren. Het is nog steeds zo dat je, voor je eerste slag, met jouw (gecertificeerde) marker moet afspreken dat je een qualifying score gaat spelen vanaf een vooraf bepaalde kleur tee en over een vooraf bepaalde hoeveelheid holes. (9 of 18 en misschien minder maar daarover straks hieronder)

Vervolgens ben je als speler verantwoordelijk voor het correct noteren van de behaalde scores op iedere hole. Wat anders is in het WHS is dat je per hole maximaal de laagste score noteert waar je met jouw hcp geen Stableford punten meer voor krijgt of anders gezegd: je noteert maximaal een netto dubbel-bogey ook als je meer slagen nodig hebt gehad om uit te holen. De som van al die scores per hole is de aangepaste bruto score. (*)

Let wel: dit geldt voor het vastleggen van een Q-score! Als je een strokeplay wedstrijd speelt noteer je nog steeds per hole het aantal slagen dat je nodig hebt gehad om uit te holen. Als de scorekaart dan ingeleverd wordt als Q-score, maakt het verwerkingssysteem van het WHS er automatisch een aangepaste bruto score van.

Wat je op een Q-scorecard vast moet leggen blijft verder hetzelfde: naam (en lidcode), marker (met lidcode), datum waarop je gespeeld heeft, playing hcp (die in het WHS course hcp heet), kleur tee waarvan je gespeeld hebt en het aantal holes dat je gespeeld hebt.

Hoe berekent het WHS een hcp.

 

Elke keer als je een qualifying score invoert, wordt de aangepaste bruto score omgezet in een ‘dag resultaat’. Het dagresultaat is je prestatie van die dag omgerekend naar een standaardbaan.

Elke ingemeten baan heeft een “slope rating” (SR) en een “course rating” (CR) die gezamenlijk de moeilijkheid van de baan weer geven. Een baan met een standaardmoeilijkheid heeft een slope rating van 113. De Kroonprins kent een slope rating van 109 tot 139 en een course rating van 74.5 tot 64.0, afhankelijk van welke kleur tee je als dame of heer 9 of 18 holes speelt.

Hoe die scores precies bepaald worden en wat ze exact betekenen gaat voor dit verhaal iets te ver. Het volstaat dat je weet dat ze bestaan. De slope rating en course rating zijn terug te vinden op de bekende hcp tabellen die op elke baan opgehangen zijn bij de caddiemaster of bij hole 1 en 10. De omrekening van de aangepaste bruto score naar het dag resultaat gaat volgens de volgende formule: 113 (=standaard SR)/SR x (Aangepaste bruto score – CR – PCC) = dag resultaat (*)

PCC staat voor Playing Condition Calculation en is de opvolger van de CBA (Computed Buffer Adjustment). De PCC wordt aan het eind van de dag bepaald voor een bepaalde baan aan de hand van alle Q-scores die er op die dag op die baan zijn ingeleverd. Door de PCC kan het doorgegeven dagresultaat met maximaal 2 punten verhoogd of verlaagd worden.

Het dagresultaat is een getal dat wordt toegevoegd aan je lijst met eerdere dagresultaten. Op 1 januari bestaat die lijst uit alle Q-scores die je sinds 2016 hebt in geleverd. Je nu bestaande EGA (Stableford) scores worden door het WHS allemaal omgerekend naar een dagresultaat. Je handicap wordt bepaald door het gemiddelde van de 8 beste scores (dagresultaten) van de 20 meest recente scores (dagresultaten). (*)

Dit klinkt allemaal behoorlijk ingewikkeld maar het voordeel is dat je er zelf weinig voor hoeft te doen. Zoals eerder vermeld, hoef je alleen je naam (en lidcode), je marker (met lidcode), de datum waarop je gespeeld hebt, je playing hcp (die in het WHS course hcp heet), de kleur tee waarvan je gespeeld hebt en het aantal holes dat je gespeeld hebt in te vullen.

Het systeem doet de rest. Omdat eerst nog de PCC moet worden vastgesteld voor de dag waarop je gespeeld hebt kan je een dag nadat je Q-Scorecard verwerkt is op de website van de vereniging zien wat je dag resultaat is en wat je hcp is. Die hcp staat dan ook vermeld op je digitale NGF pas.

Omdat je hcp het gemiddelde is van de beste 8 dagresultaten van de 20 meest recente dagresultaten kan je hcp zich anders gedragen als je gewend was met de EGA hcp. Hiervan enkele voorbeelden:

  • Als je een slechte Q-ronde speelt heeft dat binnen de EGA hcp direct gevolg voor je hcp (+0,1pt omhoog). Je WHS hcp blijft echter hetzelfde zolang het dagresultaat dat op 20 stond (en nu dus niet meer gaat mee tellen bij de laatste 20 als je je slechte score inlevert) maar niet een van de 8 beste scores was. Dan blijft nl het gemiddelde over de 8 beste dagresultaten van de 20 meest recente dagresultaten hetzelfde.
  • Als je een goede ronde inlevert (bv 38 stableford punten) ging je EGA hcp altijd omlaag (1 tot 0,2pt omlaag afhankelijk van de hoogte van je hcp). Je WHS hcp kan zelfs na het inleveren van zo’n kaart omhoog gaan. Als die kaart veroorzaakt dat er een nog betere kaart afvalt dan wordt het gemiddelde over de 8 beste scores van de 20 meest recente dagresultaten hoger.

18, 9 holes of een aantal daar tussenin.

In het WHS verandert ook iets in het lopen van Q-scorecard over minder dan 18 holes. Het eerste dat verandert is dat nu alle spelers een qualifying scorecard mogen lopen voor 9 holes. Bij de EGA hcp konden categorie A hcp-ers alleen 18 holes Q-kaarten laten verwerken. Als je een 9 holes Q-kaart wilt laten verwerken wordt er voor de niet gespeelde holes een netto par genoteerd, een slag bij opgeteld en de CR gebruikt van de 18 holes van de gespeelde kleur tee.

Helemaal nieuw is dat je ook 10, 11 0f 12 holes Q-kaarten kunt inleveren. Als je bv door invallende duisternis of opkomend onweer je Q-ronde niet helemaal kunt afmaken mag je je kaart inleveren voor verwerking. Het systeem telt dan weer een netto par voor elke hole die je niet gespeeld hebt en een extra slag op bij je scores om zo tot de aangepaste bruto score te komen.

(*) Tenslotte

Er valt nog (veel) meer te vertellen over het WHS maar dat zou binnen dit bestek wel heel veel informatie ineens betekenen. Met bovenstaande informatie kan je voorlopig uit de voeten. Zoals elke verandering zal ook deze er eerst een tijdje moeten inslijten. We gaan er vanaf 1 maart mee aan de slag en vanaf 4 januari krijg je een beeld van wat je WHS hcp zal zijn. Ik realiseer me dat deze informatie beknopt en compact is. Voor eenieder die het allemaal nog eens rustig na wil kijken is er een YouTube filmpje van de NGF:

 

Op de site van de NGF www.golf.nl/whs zijn nog meer filmpjes te bekijken die het WHS kunnen verduidelijken en voor vragen kun je altijd terecht bij de Regel & Handicap Commissie