Beste Lingewaelers,

Met groot genoegen willen wij, het bestuur, met jullie delen dat we zijn gekomen tot een geschikte kandidaat om op ons voorstel later dit jaar de voorzittershamer van Joop over te nemen.

Wij, als bestuur, zijn Joop zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet de afgelopen 18 jaar. Het is onder zijn leiding dat De Lingewaelsche is blijven bestaan, nadat onze baan in Spijk niet langer de thuisbasis kon blijven. Almkreek is langer dan gewenst onze tijdelijke basis geweest, maar ook daar wist hij de club bij elkaar te houden. Nu dat we weer een vaste thuisbasis hebben als club in Vianen en het volle vertrouwen in de toekomst is het voor Joop tijd om af te treden. Woorden schieten altijd te kort voor wat Joop heeft betekend voor de club. Joop, chapeau, bedankt, een diepe buiging.

De vertrouwenscommissie is begin dit jaar aangesteld en heeft discreet zijn werk gedaan. Na een lange selectie periode waarin namen in de hoge hoed konden worden gedaan heeft de commissie vanuit die namen een short list aan het bestuur overhandigd.

Het selectieproces is zorgvuldig verlopen, het zijn immers grote schoenen om te vullen. Wij hebben met een aantal kandidaten gesproken en zijn uit die gesprekken tot een unanieme keuze gekomen.

We zijn dan ook blij dat hij volmondig JA heeft gezegd, en de functie van voorzitter met veel plezier, genoegen en zin op eigen wijze zou willen oppakken.

Het is aan de leden tijdens de ALV aan het einde van dit jaar om de keuze officieel te maken. Wij hopen dat jullie allen volmondig onze keuze zullen steunen.

Om u niet langer in spanning te houden zullen we zijn naam alvast met u delen: Ben Groot. Een lid met een warme persoonlijkheid, veel energie, ervaring en nagenoeg lid van het eerste uur. Bijna iedereen kent Ben persoonlijk of in ieder geval van naam. Belangrijk voor ons is dat Ben beschikt over een groot Lingewaelsche hart.

Wij kijken er naar uit om samen met Ben de club de komende tijd te laten floreren, zoals dat onder het voorzitterschap van Joop ook altijd is gegaan.

Namens het bestuur van De Lingewaelsche

Hermi Stam, Rob Kelters, Jan-Willem Versluis, Erwin Kemink, Minke de Vries, Richard Sergeant en Alain Dufornée