Local Rules op De Kroonprins Vianen

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen en een vlotte doorstroming in de baan zijn de volgende local rules van kracht. Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf” van de R&A.

Buiten de baan (regel 18-1)

• Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte palen.

 1. De openbare wegen met aansluitende waterdoorgangen,
 2. Direct achter hole 3 & 10, 16 en de par 3 baan.

• Bal verloren of buiten de baan (Niet tijdens de NGF competitie)

Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend is of praktisch zeker is dat de bal buiten de baan is, dan mag de speler als alternatief voor de ontwijkoptie slag en afstand (regel 18) de volgende plaatselijke regel toepassen: met twee strafslagen de bal droppen in een dropzone bepaald door het referentiepunt van de bal en referentiepunt op de fairway plus twee stoklengtes: Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

• Hindernissen: (regel 17)

Alle hindernissen die aan de buitengrens van de baan liggen strekken zich tot het oneindige uit, er is daar géén Out of Bounds; Indien de bal in hindernis ligt mag:

 1. De speler handelen volgens Regel 17 of
 2. Als extra optie daar waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist, met één strafslag, een bal droppen binnen twee stoklengtes, aan de overkant van de hindernis niet dichter bij de hole.

• Dropping zones

Hole 4 links achter de green; 16 links van de green en 18 achter de green. (bal droppen binnen twee stoklengte van de “Drop Zone” bordjes.)

• Grond in bewerking (G.U.R.) (Regel 16)

Wordt aangegeven door blauwe palen en/of bordjes G.U.R. Ook kan G.UR. worden aangegeven door witte lijnen. Indien er sprake is van een belemmering door G.U.R. is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 16.

 • Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf
 • Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.

Zie ook de Tijdelijke Local Rules (TLR) op het publicatiebord in het clubhuis.

Tijdelijke Local Rules: (TLR)

Zand dat direct grenst aan de geasfalteerde paden dient beschouwd te worden als integraal onderdeel van het pad. Als je met je ligging, stand of swing hinder ondervindt van het zand, direct aaneengesloten aan de geasfalteerde paden mag deze belemmering ontweken worden conform regel 16.1b (nearest point & een stoklengte)

 • Straf voor het overtreden van deze regel: Algemene straf
 • Matchplay: verlies van de hole Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

 • Wacht met afslaan op hole 4 en 12 tot er geen verkeer is op de openbare weg.
 • Indien twee spelers van verschillende flights elkaar hinderen bij het doen van hun volgende slag heeft de speler van de flight die het verst gevorderd is in de baan voorrang.
 • Indien U een markering tijdelijk heeft verwijderd, plaats deze dan nadat U heeft geslagen op dezelfde plek terug.
 • Repareer pitchmarks en leg uitgeslagen plaggen terug, dit mogen er méér zijn dan alleen die van uzelf.
 • Loop niet met golfkarren tussen de green en bunker.

Hole 17:

 • Indien de flight voor u van de green hole 17 onderweg is naar de afslagplaats van hole 18 moet u wachten met afslaan totdat de spelers bij de 18-de afslagplaats zijn aangekomen.

Snelheid in de baan:

Om de snelheid in de baan te bevorderen het volgende:

De Lingewaelsche ondersteunen “Ready Golf” (ook als u de eer niet heeft maar klaar bent voor uw volgende slag mag u, rekening houden met de veiligheid van andere spelers, de bal spelen met uitzondering van Matchplay -wedstrijden tenzij goedkeuring tegenstander)

 • U moet uw bal opnemen als u geen score meer kunt halen op die hole.
 • Houd aansluiting met de flight voor U.

Wij wensen U veel speelplezier de komende uren.

Uitleg Local Rules:

Buiten de baan of verloren

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is.

Doel: als er geen provisionele bal gespeeld is en een bal wordt niet gevonden of blijkt buiten de baan te zijn, kan dat aanzienlijke problemen met de doorstroming in de baan opleveren als een speler dan volgens het principe van slag en afstand moet handelen, deze plaatselijke regel is om de Commissie toe te staan een extra mogelijkheid te geven om door te speien zonder terug te moeten naar de plaats van de vorige slag.

Volgens deze optie mag de speler droppen in een groot gebied tussen het punt waar de bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen of buiten de baan is gegaan en de rand van de fairway van de hole die wordt gespeeld maar dat niet dichter bij de hole is.

De speler krijgt twee strafslagen bij het gebruik van deze mogelijkheid. Dit betekent dat het resultaat vergelijkbaar is met wat zou zijn bereikt als de speler had gehandeld volgens het principe van slag en afstand.

Deze plaatselijke regel mag niet worden gebruikt voor een onspeelbare bal of voor een bal waarvan het bekend of praktisch zeker is dat deze in een hindernis ligt.

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten (zie afbeeldingen hierna)

A. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • tot stilstand is gekomen op de baan;
 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

B. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid ook gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Hindernis ontwijken aan de overkant van een rode hindernis

Doel: Regel 17.1 geeft een speler de mogelijkheid om een hindernis zijwaarts of recht naar achteren te ontwijken gebaseerd op waar zijn of haar bal het laatst de grens van een rode hindernis heeft gekruist. Deze optie staat de speler toe om de rode hindernis zijwaarts te ontwijken aan de overkant van de rode hindernis.

Als de bal van een speler in een hindernis ligt, ook wanneer dat bekend of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de hindernis ontwijken door gebruik te maken van één van de opties van Regel 17.1d.

Of, als de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste, als een extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen aan de overkant van de hindernis:

 • Referentiepunt: het bij benadering vastgestelde punt aan de overkant van de hindernis dat op dezelfde afstand van de hole is als waar de oorspronkelijke bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist.
 • Afmeting van dropzone gemeten van het referentiepunt: twee clublengten, maar met deze beperkingen:
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en · deze mag overal op de baan zijn behalve in dezelfde hindernis.

Nieuws