Local Rules op De Kroonprins Vianen

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen en een vlotte doorstroming in de baan zijn de volgende local rules van kracht. Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf” van de R&A.

Buiten de baan (regel 18-1)

• Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte palen.

 1. De openbare wegen met aansluitende waterdoorgangen,
 2. Direct achter hole 3 & 10, 16.

• Hindernissen: (regel 17)

Alle hindernissen die aan de buitengrens van de baan liggen strekken zich tot het oneindige uit, er is daar géén Out of Bounds; Indien de bal in hindernis ligt mag:

 1. De speler handelen volgens Regel 17

• Dropping zones

Hole 4 links en rechts achter de green; 16 links van de green en 18 achter de green. (bal droppen binnen twee stoklengte van de “Drop Zone” bordjes.)

• Grond in bewerking (G.U.R.) (Regel 16)

Wordt aangegeven door blauwe palen en/of bordjes G.U.R. Ook kan G.UR. worden aangegeven door witte lijnen. Indien er sprake is van een belemmering door G.U.R. is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 16.

 • Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf
 • Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.

• Verboden speelgebied:

De grens tussen de Par-3 baan en de 18-holes baan vervangen door rode palen met groene koppen. Deze palen geven een rode hindernis aan van waaruit niet gepeeld mag worden ( een zgn verboden speelgebied ). Als de bal deze grens gepasseerd is, kan een speler een bal droppen volgens de regels van een rode hindernis, met uitzondering van het spelen van de bal zoals hij ligt.

Zie ook de Tijdelijke Local Rules (TLR) op het publicatiebord in het clubhuis.

Tijdelijke Local Rules: (TLR)

Zand dat direct grenst aan de geasfalteerde paden dient beschouwd te worden als integraal onderdeel van het pad. Als je met je ligging, stand of swing hinder ondervindt van het zand, direct aaneengesloten aan de geasfalteerde paden mag deze belemmering ontweken worden conform regel 16.1b (nearest point & een stoklengte)

 • Straf voor het overtreden van deze regel: Algemene straf
 • Matchplay: verlies van de hole Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

 • Wacht met afslaan op hole 4 en 12 tot er geen verkeer is op de openbare weg.
 • Indien twee spelers van verschillende flights elkaar hinderen bij het doen van hun volgende slag heeft de speler van de flight die het verst gevorderd is in de baan voorrang.
 • Indien U een markering tijdelijk heeft verwijderd, plaats deze dan nadat U heeft geslagen op dezelfde plek terug.
 • Repareer pitchmarks en leg uitgeslagen plaggen terug, dit mogen er méér zijn dan alleen die van uzelf.
 • Loop niet met golfkarren tussen de green en bunker.

Hole 17:

 • Indien de flight voor u van de green hole 17 onderweg is naar de afslagplaats van hole 18 moet u wachten met afslaan totdat de spelers bij de 18-de afslagplaats zijn aangekomen.

Snelheid in de baan:

Om de snelheid in de baan te bevorderen het volgende:

De Lingewaelsche ondersteunen “Ready Golf” (ook als u de eer niet heeft maar klaar bent voor uw volgende slag mag u, rekening houden met de veiligheid van andere spelers, de bal spelen met uitzondering van Matchplay -wedstrijden tenzij goedkeuring tegenstander)

 • U moet uw bal opnemen als u geen score meer kunt halen op die hole.
 • Houd aansluiting met de flight voor U.

Wij wensen U veel speelplezier de komende uren.

Nieuws