• Mieke: “Als de baan beschadigd is door diepe sporen van tractorbanden of andere voertuigen, mag je die sporen dan als abnormale omstandigheid zien en een free drop nemen waar je geen last hebt van de diepe gleuven?”

Sporen van bijvoorbeeld een tractorband zijn alleen een abnormale baanomstandigheid als die in de (tijdelijke) plaatselijke regels zijn beschreven (Plaatselijke regel F-4) of als ze als grond in bewerking (GUR) zijn gemarkeerd (met lijnen of paaltjes). Als dat niet het geval is, mag je de bandensporen niet zonder straf ontwijken. Het verdient aanbeveling dat de regelcommissie van een club bandensporen zo snel mogelijk markeert als grond in bewerking.